LÖNE­­ADMINISTRATIoN

Rätt lön i rätt tid

Vi kan ta hand om hela din löneadministration, från enkla månadslöner till beräkning av bilförmån, traktamenten OB och övertid etc, så att din personal får rätt lön i rätt tid.

Vi skickar ut lönespecifikationerna, sköter deklarationen hos Skatteverket samt rapportering till Fora, SCB med flera.

Hör av er till oss och få tid över till annat.

Bokföring &

Redovisning

Löne-

Administration

Bokslut &

Årsedovisning

Rulla till toppen