ÅRSREDOVISNING OCH BOKSLUT

Från ax till limpa

Vid bokföringsårets slut är det mycket som ska stämmas av. Alla företag ska knyta ihop säcken till ett bokslut.

Vi upprättar ert bokslut enligt gällande regelverk. Har ni aktiebolag ser vi till att årsredovisningen kommer in till bolagsverket i rätt tid. Oavsett formen på ert bokslut sköter vi redovisningen ”från ax till limpa”.

Har ni revisor, håller vi i kontakten.

Bokföring &

Redovisning

Löne-

Administration

Bokslut &

Årsedovisning

Rulla till toppen